velikost textu

Středisko ibero-amerických studií

UK » FF » Katedry a ústavy » SIAS

Kontakty

Adresa: Hybernská 3, Praha 1, Česká republika
Email: ibero@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 514, +420 221 619 542

Vedení

vedoucí: PhDr. Simona Binková, CSc.
zástupce vedoucího: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
tajemnice: prof. Markéta Křížová, Ph.D.