velikost textu

Personální odbor

UK » RUK » Personální odbor

Kontakty

Email: osobni@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 243 [i], +420 224 491 292 [i], +420 224 491 441 [i]

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

vedoucí: Ing. Marie Fiantová

Popis

Dle Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy personální odbor zabezpečuje vlastní personální správu rektorátu, popřípadě součástí univerzity, a zajišťuje činnost rektora a kvestora zejména v těchto oblastech:

- metodika pro personalistiku v rámci univerzity,

- zpracování návrhu katalogu prací pro univerzitu a jeho změn,

- administrace pracovních vztahů a další personální agenda v rámci rektorátu a určených dalších součástí univerzity (kromě CERGE, ÚJOP a KaM).

- nábor, motivace a rozvoj lidských zdrojů v rámci rektorátu

Personální odbor řeší vzniklé pracovněprávní problémy v souladu se zákoníkem práce a dalšími předpisy.

Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami (zdravotní pojištění zaměstnanců), Českou správou sociálního zabezpečení (důchody), úřady práce, Českým statistickým úřadem i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.