velikost textu

Akademický senát

UK » FTVS » SO » AS

Vedení

předseda: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
místopředseda: Mgr. Richard Jarošík
místopředsedkyně: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
místopředseda: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Funkce a agendy

tajemnice: PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.