velikost textu

Ústav farmakologie

UK » LFHK » » FARM

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: svatkovz@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 233

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
zástupce přednosty: doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
tajemnice: MUDr. Jolana Cermanová, Ph.D.
sekretářka - mateřská dovolená: Hana Kalhousová
sekretářka: Ing. Zuzana Svátková