velikost textu

P23 - Ekonomie a finance

UK » PRVOUK » P23

Fakulty a další součásti UK

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Fakulta sociálních věd

Vědní oblast

ekonomie

Rada programu

koordinátor: doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
člen rady: doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
člen rady: doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
člen rady: prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
člen rady: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
člen rady: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
člen rady: doc. Krešimir Žigić, Ph.D.

Anotace

Program „Ekonomie a finance“ předkládaný společně CERGE UK a FSV UK se zaměřuje na (i) financování týmů podílejících se na tvorbě výsledků Univerzity Karlovy v oborech ekonomie, ekonometrie a financí a (ii) využití institucionálního příspěvku ke kvalitativnímu rozvoji tohoto oboru na Univerzitě Karlově.

Program bude realizován na dvou součástech UK, CERGE UK a FSV UK (konkrétně na Institutu ekonomických studií FSV UK). Tyto součásti již nyní úzce spolupracují v rámci Univerzity Karlovy na (i) financování doktorského výzkumu v rámci soutěže GAUK, (ii) od letošního roku na přijatém projektu Univerzitního centra excelence „Center for Advanced Economic Studies“ a díky celé řadě neformalizovaných aktivit a dalších projektů (mj. v Centru Excelence GAČR, při realizaci doktorských studií, vzájemné výuce a smluvní spolupráci při realizaci akreditovaných programů).

S ohledem na to, že systém PRVOUK umožňuje CERGE UK získat pouze maximálně 61% dosavadního objemu institucionální podpory a IES FSV UK maximálně 70%, předkládají CERGE UK a IES FSV UK záměr, který nemá charakter rozvojový a prohlubující, ale má charakter usilující o udržitelnost, a to jak po stránce rozsahu, tak kvality výzkumu.

Program je zaměřen na podporu publikování v jak celooborově předních časopisech, tak v předních časopisech jednotlivých ekonomických podoborů. Cílem programu bude v rámci finančních možností udržovat kvalitu a rozsah základního výzkumu v oblasti ekonomie na UK, udržovat spolupráci mezi pracovišti ve světě a udržovat rámec pro užší spolupráci mezi seniorními a juniorními výzkumníky, a to i napříč oběma institucemi.

Anotace programu byla schválena VR FSV UK na zasedání 8. února 2012. Upřesnění anotace je z 2. dubna 2012.

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty