velikost textu

P33 - Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur (morfologie, biomechanika, diagnostika a léčba)

UK » PRVOUK » P33

Fakulty a další součásti UK

3. lékařská fakulta

Vědní oblast

chirurgické obory s účastí výchozích souvisejících teoretických oborů a přesahem do oborů postihujících následné poruchy funkce

Rada programu

koordinátor: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
člen rady: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Miroslav Tvrdek
člen rady: doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
člen rady: doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
člen rady: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Anotace

Vědecký program „Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur (morfologie, biomechanika, diagnostika a léčba)“ představuje multidisciplinární systematický přístup k patologickým stavům, které se projevují poruchami struktury a následně funkce, způsobenými buď zevní noxou nebo poruchou v průběhu vývoje a růstu. Jedná se o navazující klinicko-výzkumný projekt vycházející z dosavadní činnosti Centra pro integrované studium pánve (CISP), které mělo v minulosti značnou vědeckou produkci s dobrými výsledky.

Výchozími problémovými okruhy pro zaměření vědecko-výzkumného programu jsou:

 • komplexní péče o polytraumatizované pacienty v kritickém ohrožení života
 • poranění orgánů a struktur syntopických k axiálnímu skeletu, včetně ztrátových poranění skeletu i měkkých tkání
 • kontuzní poranění ledviny (mechanismus, morfologie, časné a pozdní ovlivnění funkce)
 • poranění pánve a řešení komplikací a trvalých následků včetně poranění pánevního dna
 • zlomeniny v osteoporotickém terénu u geriatrických pacientů
 • poranění, degenerativní a zánětlivá onemocnění páteře včetně vrozených vad
 • skeletální úrazy dětského věku včetně poruch růstu
 • traumatické poruchy funkce míchy, nervových kořenů a periferních nervů
 • změny u močového měchýře při poranění míchy a malé pánve
 • popáleninové trauma

Specifické nástroje pro řešení problematiky výchozích okruhů:

 • morfologie a biomechanika traumatu včetně vývoje zobrazovacích technik, počítačového a matematického modelování
 • studium mikrovaskularizace parenchymatozních orgánů metodou ultrazvukových kontrastních látek
 • klinická anatomie traumatu
 • peroperační 3D zobrazovací metody a CT navigované operace
 • životně důležité parametry včetně změn hladin v séru
 • užití experimentálně ověřovaných náhrad mesenchymálních tkání pohybových a nosných (kloubní chrupavka, kost)
 • molekulárně-biologické postupy hojení pojivové tkáně
 • studium genových expresí a hormonálních změn u rozsáhle popálených pacientů
 • sledování vlivu bolesti a jejího ovlivnění na celkový stav pacienta
 • mikrochirurgické postupy replantace končetin včetně funkční rekonstrukce
 • muskulární laloky v léčbě defektních a infikovaných poranění končetin
 • rekonstrukční operace struktur v malé pánvi s využitím auto- a xeno- materiálů
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: prvouk@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 162 431
Fax: +420 267 313 372