velikost textu

Anatomický ústav 1. LF UK

UK » 1.LF » Vědecko-pedagogická pracoviště » AU 1.LF UK

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: anat@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 780
Fax: +420 224 965 770

Sídlo

U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
zástupce přednosty: prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.