velikost textu

Ústav patologické fyziologie

UK » LFHK » » PATFYZ

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: patfyzs@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 223, +420 495 816 191

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
zástupkyně přednosty: doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
tajemník: Ing. František Vít
sekretářka: Lenka Kořínková