text size

Knihovna

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Organizačně správní úsek » Knihovna

Management

deputy coordinator for the evaluation of creative activities : PhDr. Tomáš Pavela
research officer (in charge of contractual research): PhDr. Tomáš Pavela
coordinator for the register of outputs: PhDr. Tomáš Pavela
coordinator for the register of identifiers: PhDr. Tomáš Pavela