text size

Department of Diagnostic Radiology

UK » LFHK » CDoFM&FH » RDG

Contacts

Address: Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Email: BrezinovaR@lfhk.cuni.cz, romana.brezinova@fnhk.cz
Phone: +420 495 832 292, +420 603 589 463 (Mobile phone)
Fax: +420 495 832 013

Management

head: prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
deputy head pro výuku: MUDr. Ondřej Renc, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator: doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
secretary: Romana Březinová