velikost textu

Ústav jazyků

UK » LFHK » » JAZYKY

Kontakty

Adresa: Na Hradě 91, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: jazykys@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 536

Vedení

přednostka: Mgr. Dagmar Vrběcká, Ph.D.
zástupkyně přednosty: Mgr. Klára Čebišová

Funkce a agendy

tajemník: PhDr. Pavel Nečas, Ph.D.
sekretářka: Petra Brandejsová