velikost textu

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Urologie

Kontakty

Adresa: Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2, Česká republika
Telefon: +420 224 967 848 [i], +420 224 967 847 [i], +420 224 967 050 [i]
Fax: +420 224 967 102

Sídlo

Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.
zástupce přednosty: doc. MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Lucie Palečková