text size

Archive of Charles University

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » ÚDAUK » AUK

Contacts

Phone: +420 224 491 463

Registered office

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

head: Mgr. Petr Cajthaml

Organizational structure