velikost textu

Husitská teologická fakulta

UK » HTF

Kontakty

Fax: +420 241 732 294

Sídlo

Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4, Česká republika

Vedení

děkan: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
proděkan pro rozvoj fakulty: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti: doc. ThDr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
tajemník: Mgr. Jiří Navrátil

Organizační struktura