velikost textu

Husitská teologická fakulta

UK » HTF

Kontakty

Fax: +420 241 732 294

Sídlo

Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4, Česká republika

Vedení

děkanka: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.
proděkan pro rozvoj fakulty: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

Organizační struktura