text size

Komise pro technickou rekonstrukci objektu Univerzity Karlovy

UK » PedF » Faculty Organs » Advisory Boards » KPTR

Vedení

president: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.