velikost textu

Granty, CŽV a doplňková činnost

UK » FTVS » Děkanát » EO » GAUK, CŽV a DČ

Vedení

referentka programu Start: Mgr. Jana Štollová
koordinátorka evidence projektů: Mgr. Jana Štollová

Popis

Referent interních projektů z prostředků OP.