text size

Oddělení stavebně - investičních projektů

UK » FF » Děkanát » OSIP

Management

head: Mgr. Tomáš Šedivý
deputy head: Mário Poslední

Funkce a agendy

Docházka a nepřítomnosti : Ing. Lucie Nováková