text size

Laboratory of Genomics and Proteomics

UK » PřF » Biology Section » Laboratory of Genomics and Proteomics

Contacts

Residency

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Czech Republic

Description

Laboratoř je vybavena širokým spektrem technologií využívaných při výzkumu genomu či proteomu. Kromě základních genomických a proteomických technik, jako je PCR nebo různé elektroforetické a chromatografické separace, je možné využít například metodu Real-time PCR, DNA microarrays, automatizovanou excisi spotů na přístroji SpotCuttler a separaci proteinů a RNA na mikročipu (Experion)