text size

Imaging Methods Laboratory (Viničná)

UK » PřF » Biology Section » LZM Viničná

Contacts

Registered office

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Czech Republic

Organizational structure

Description

Laboratoř je vybavena širokým spektrem technologií využívaných při výzkumu genomu či proteomu. Kromě základních genomických a proteomických technik, jako je PCR nebo různé elektroforetické a chromatografické separace, je možné využít například metodu Real-time PCR, DNA microarrays, automatizovanou excisi spotů na přístroji SpotCuttler a separaci proteinů a RNA na mikročipu (Experion)