text size

Oddělení pro vědu a výzkum

UK » 2.LF » Děkanát » VV

Vedení

coordinator for the register of activities: Ing. Renáta El Bourahi
coordinator for the evaluation of creative activities : doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.
deputy coordinator for the register of activities: Adriana Křáková
deputy coordinator for the register of activities: Mgr. Eva Veselá