text size

Laboratory of Mass Spectrometry

UK » PřF » Biology Section » Laboratory of Mass Spectrometry

Contacts

Email: harant@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 945, +420 221 941 946

Residency

Viničná 7, 128 44 Praha 2, Czech Republic

Description

Laboratoř je servisním pracovištěm biologické sekce pro analýzu biomakromolekul, zejména proteinů. Laboratoř je vybavena hmotnostním spektrometrem 4800 Plus MALCI TOF-TOF a zařízením pro LC-MALDI. Technické údaje a podmínky pro servisní analýzy jsou na webových stránkách http://www.natur.cuni.cz/biologie/servisni-laboratore/laborator-hmotnostni-spektrometrie