text size

Department of Oncology and Radiotherapeutics

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » ORAK

Contacts

Phone: +420 377 105 501 [i], +420 377 105 528 [i]

Registered office

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic

Management

head: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
deputy head zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.