text size

Department of Physical and Macromolecular Chemistry

UK » PřF » Chemistry Section » Department of Physical and Macromolecular Chemistry

Contacts

Email: kfmch@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 297
Fax: +420 224 919 752

Registered office

Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Czech Republic

Management

head: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
deputy head: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
secretary: Hana Kábová
study consultant: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
study system coordinator: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
HRIS administrator: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.