velikost textu

P22 - Teoretický výzkum komplexních jevů

UK » PRVOUK » P22

Fakulty a další součásti UK

Centrum pro teoretická studia

Vědní oblast

teorie komplexních jevů

Rada programu

koordinátor: prof. David Storch, Ph.D.
člen rady: doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc.
člen rady: doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.

Anotace

Centrum pro teoretická studia se dlouhodobě věnuje výzkumu těch jevů, které svou komplexitou přesahují rámce jednotlivých vědních disciplín, čímž si vynucují transdisciplinární spolupráci. Příklady těchto jevů jsou struktura a dynamika biosféry ve velkých časových a prostorových měřítkách, vývoj krajiny a lidské společnosti ve vzájemné interakci, růst měst a suburbánního prostoru, kolapsy komplexních systémů a společenství, nebo kolektivní rozhodování v rozvinutých společnostech. Studiu podobných jevů se věnoval výzkumný záměr CTS „Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti“, který byl trvale hodnocen nejvyšším možným ohodnocením. To indikuje, že tento směr výzkumu je nosný a perspektivní. Náš způsob studia komplexních jevů je v rámci UK unikátní tím, že se neomezuje na studium zmíněných jevů z hlediska jednotlivých disciplín a dodatečnou syntézu těchto partikulárních pohledů, ale zaměřuje se zejména na budování teorie, tedy obecných rámců, prostřednictvím nichž lze příslušné jevy nahlížet a interpretovat. Intenzivně na tomto poli spolupracujeme se zahraničními pracovišti (hlavně v USA a Velké Británii, ale i v jiných evropských zemích), kde je téma komplexity odedávna studováno hlavně z matematického hlediska a prostřednictvím počítačových simulací; v CTS tento přístup má také své místo, větší důraz ale klademe na hledání společných rysů komplexních jevů v různých disciplínách. V posledních letech jsme o těchto věcech publikovali desítky publikací v časopisech s impakt faktorem (včetně špičkových mezioborových časopisů jako je PNAS) a řadu knih (z nichž některé v mezinárodních nakladatelstvích, např. Cambridge University Press). Pracovní kolektiv CTS spojuje transdisciplinární bádání s vysokou odborností v jednotlivých disciplínách a je průběžně cíleným způsobem omlazován. Další rozvoj teorie komplexních jevů jako oboru rozvíjeného v CTS tak slibuje značný badatelský i pedagogický přínos.

Kontakty