velikost textu

Ústav nelékařských studií

UK » LFHK » » NELEK

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Telefon: +420 495 816 416

Vedení

přednostka: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
zástupkyně přednosty: Mgr. Jana Matulová

Funkce a agendy

tajemnice: Mgr. Jana Matulová
sekretářka: Bc. Alena Klausová