text size

Organizational Department

UK » RUK » Kancelář rektorky » Organizační oddělení

Contacts

Email: organiz@ruk.cuni.cz
Phone: +420 224 491 251

Registered office

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

head: Bc. Věra Barnová

Description

Činnost organizačního oddělení řídí jeho vedoucí.

Organizační oddělení zejména zabezpečuje provoz historické části Karolina, Modré a Zelené posluchárny, univerzitního hotelu a zajišťuje akce pořádané orgány univerzity, popřípadě fakult a dále zabezpečuje podmínky pro činnost Historické komise univerzity.

Organizační oddělení má na starosti ubytování pro hosty UK.