velikost textu

Oddělení pro profesorské, habilitační a rigorózní řízení

UK » PF » Děkanát » OPHRŘ

Vedení

vedoucí oddělení pro profesorské, habilitační a rigorózní řízení: JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D.
vedoucí: JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D.

Organizační struktura