text size

Institute of Applied Mathematics and Information Technologies

UK » PřF » CFP » UAMVT

Contacts

Address: Albertov 6, 128 00 Praha 2, Czech Republic
Email: kotvalt@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 583

Registered office

Albertov 6, 128 00 Praha, Czech Republic

Management

director: RNDr. Václav Kotvalt, CSc.
head proděkan ÚAMVT: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
deputy director: RNDr. Monika Pecková, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
secretary: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
study system coordinator: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.
HRIS administrator: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D.

Description

Aplikace matematiky a výpočetní techniky v přírodovědných oborech, zpracování dat, matematický popis a algoritmizace problému, počítačové modelování, tvorba programového vybavení. Podílí se na výzkumných úkolech řešených dalšími pracovišti fakulty.