velikost textu

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » ÚSL

Kontakty

Adresa: Studničkova 4, 128 21 Praha 2, Česká republika
Email: soudni@lf1.cuni.cz, toxi@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 968 614, +420 224 968 615
Fax: +420 224 918 985

Sídlo

Studničkova 4, 128 21 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
zástupce přednosty: doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka - soudní lékařství: Hana Iblová