velikost textu

Katedra fyziky povrchů a plazmatu

UK » MFF » FS » KFPP

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Ing. Petra Jindrová
tajemník: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.

Organizační struktura