velikost textu

P34 - Psychoneurofarmakologický výzkum

UK » PRVOUK » P34

Fakulty a další součásti UK

3. lékařská fakulta, 1. lékařská fakulta

Vědní oblast

neurofyziologie, neurofarmakologie, neurologie, neurochirurgie, psychiatrie

Rada programu

koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
člen rady: doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
členka rady: doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
člen rady: doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.
členka rady: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
členka rady: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
členka rady: prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
členka rady: doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.

Anotace

Jak základní tak klinický výzkum bude prováděn na pracovištích především 3. Lékařské fakulty, částečně 1. Lékařské fakulty. Navazuje na dva předchozí Výzkumné záměry, které probíhaly v letech 1999–2004 (šestiletý záměr) 11200005 Vznik, prevence a terapie poruch funkcí nervového systému a 2005–2011 (sedmiletý záměr) 0021620816 - Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace.

Jak základní tak klinický výzkum až po návrhy léčebných postupů by se soustředil především na chronickou bolest, nové kombinace léků při léčbě bolesti, na adiktologii, hypoxii, léčbu spasticity jak neinvazivní, tak invazivní (pumpové systémy, neurochirurgické zákroky), dále neuromodulační metody (stimulace míchy, stimulace motorické mozkové kůry, stimulace nervus octipitalis pro migrény, sakrální stimulace a periferní nervové stimulace). V oblasti neinvazivních neuromodulačních metod budou studovány možnosti použití repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) u chronické bolesti zejména obličejové, u depresí, halucinací a schizofrenie.

Ve spolupráci s ostatními pracovišti v rámci Univerzity Karlovy bychom spolupracovali s 1. LF UK v Praze a to:

  • s Ústavem fyziologie především při řešení možnosti ovlivňování hypoxických stavů různými transmiterovými systémy (nikotin, melatonin),
  • s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (Centrum bolesti) při řešení aplikace elektrofyziologických metod ve vyšetřování a léčbě bolesti (rTMS, neuromodulace, radiofrekvence).

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: prvouk@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 224 902 721
Fax: +420 224 923 827