velikost textu

Kabinet výuky cizích jazyků

UK » PedF » Jiná pracoviště » KVCJ

Vedení

vedoucí: PhDr. Marie Houšková
zástupce vedoucího a tajemník: Mgr. Petr Lašťovička
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: PhDr. Marie Houšková