velikost textu

Akademický senát

UK » LFHK » SO » AS

Kontakty

Vedení

předseda: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
člen předsednictva - akademická část: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
členka předsednictva - akademická část: prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
člen předsednictva: doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Radka Vlachová

Popis

Akademický senát fakulty a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce nejsou členové senátu vázáni příkazy nebo usneseními orgánů akademické samosprávy fakulty, ale pouze svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů fakulty jako celku. Na fakultě se volí 24 členů senátu z řad akademických pracovníků a 12 z řad studentů.