text size

Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci

UK » PedF » Faculty Organs » AS » Komise pro vědu

Management

president: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.