velikost textu

Katedra genetiky a mikrobiologie

UK » PřF » Sekce biologie » Katedra genetiky a mikrobiologie

Kontakty

Adresa: Viničná 5, 128 43 Praha 2-Nové Město, Česká republika
Email: molbio@natur.cuni.cz
Telefon: +420 221 951 723
Fax: +420 221 951 724

Sídlo

Viničná 5, 128 44 Praha 2, Česká republika

Vedení

vedoucí: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
vedoucí vedoucí katedry: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: RNDr. Marie Kočová, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Martina Chvalovská
sekretářka: Ing. Denisa Sládková
poradkyně pro studium magisterské specializace Virologie: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
poradkyně pro studium bakalářského oboru Biologie a magisterské specializace Genetika rostlin: RNDr. Marie Kočová, CSc.
poradce pro studium magisterského oboru Mikrobiologie a doktorského studijního programu Mikrobiologie: doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
poradce pro studium magisterské specializace Cytogenetika: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
poradkyně pro studium magisterské specializace Molekulární biologie a genetika prokaryot: RNDr. Irena Lichá, CSc.
poradkyně pro studium magisterské specializace Buněčná a molekulární biologie mikrobiálních populací : prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
poradce pro studium bakalářského oboru Molekulární biologie a biochemie organismů a magisterské specializace Molekulární biologie a genetika eukaryot: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
poradkyně pro studium magisterského oboru Genetika, molekulární biologie a virologie: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
poradce pro studium bakalářského oboru Molekulární biologie a biochemie organismů: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
koordinátorka studijního systému: RNDr. Irena Lichá, CSc.
koordinátorka studijního systému: RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏