velikost textu

Centrum pro hemochromatózu

UK » 3.LF » Výzkumná centra » Centrum pro hemochromatózu

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: int1sec@fnkv.cz
Telefon: +420 267 162 315

Popis

Centrum pro hemochromatózu (dále v textu jen "Centrum") bude zajišťovat a koordinovat výzkumnou, konzultační a výukovou činnost v oblasti hemochromatózy a dalších poruch metabolismu železa. Jeho činnost vychází z dlouhodobého záměru fakulty a jejích výzkumných záměrů, zejména pak výzkumného záměru MSM 0021620814 "Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organismu", v rámci kterého Centrum vyvíjí svojí činnost. Tým pracovníků Centra získal ve dvou posledních letech mezinárodní akreditaci kvality pro vyšetřování mutací v HFE genu a jejich klinické interpretaci od The European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) a na tomto základě a podle předběžné dohody o spolupráci s Českou genetickou společností může být Centrum základem pro zřízení a fungování referenčního centra pro diagnostiku, léčbu a výzkum hemochromatózy v České republice.