velikost textu

Ústředí

UK » Další součásti » ÚJOP » Ústředí

Kontakty

Adresa: Vratislavova 10/29, 128 00 Praha 2, okres Praha (Hl. m. Praha), Česká republika
Telefon: +420 224 990 411
Fax: +420 224 990 440

Organizační struktura