velikost textu

Ústav biofyziky

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Ú » SamPracFak » ÚBF

Kontakty

Telefon: +420 377 593 210

Sídlo

alej Svobody 76, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

vedoucí: prof. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
zástupce vedoucího: MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Bohumila Černá