text size

Institute of Czech Studies

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚBS

Contacts

Address: Na Příkopě 29, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Email: ubs@ff.cuni.cz
Phone: +420 221 619 262

Office hours

Monday noon-2pm

Wednesday 10am-noon, 1-3pm

https://ubs.ff.cuni.cz/en/institute/contact/

Management

director: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
deputy director: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Funkce a agendy

Přijímací řízení Bc., Mgr.: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Další vzdělávání : PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Další vzdělávání : Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Rozvrhy: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Studentské žádosti: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Studentské mobility: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.