velikost textu

Komise garantů studijních oborů a programů

UK » PřF » SO » Poradní orgány » Komise » Komise garantů studijních oborů a programů

Vedení

předsedkyně: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
tajemnice: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.