velikost textu

Organizačně správní úsek

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » CERGE » Organizačně správní úsek

Vedení

zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Tomáš Nikodym
zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Markéta Vitovská

Organizační struktura