velikost textu

Akademický senát

UK » PedF » Orgány fakulty » AS

Kontakty

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
Email: senat@pedf.cuni.cz

Vedení

předseda: PhDr. David Greger, Ph.D.
místopředsedkyně: PhDr. Marie Linková, Ph.D.

Organizační struktura