text size

Institute of the Czech National Corpus

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚČNK

Contacts

Address: Ústav českého národního korupusu FF UK, Panská 7, Praha 1, Czech Republic
Email: ucnk@ff.cuni.cz
Phone: +420 221 619 837

Registered office

Panská 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Management

director: Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
deputy director: Mgr. Michal Křen, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator: Ing. Lucie Nováková
secretary: Ing. Lucie Nováková
OBD: Ing. Lucie Nováková
RIV: Ing. Lucie Nováková
Spisová služba: Mgr. Michal Křen, Ph.D.
Spisová služba: Ing. Lucie Nováková
Inventarizace: Ing. Lucie Nováková
Zaměstnanecké mobility : prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
WhoIs: Ing. Lucie Nováková
Přijímací řízení PhD.: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Rozvrhy: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
SIS: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
SIS: Ing. Lucie Nováková