velikost textu

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV

UK » 3.LF » Kliniky » kdd

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: pedsec@fnkv.cz
Telefon: +420 267 162 530 [i], +420 267 162 561 [i]
Fax: +420 267 162 261

Sídlo

Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Popis

Klinika zajišťuje pregraduální výuku pediatrie v magisterském a bakalářských studijních směrech 3. LF UK. Klinika zajišťuje i postgraduální vzdělávání jak klinické ? akreditována pro pediatrii, endokrinologii a gastroenterologii, tak i vědecké ? doktorandská studia. Klinika řeší vědecké projekty grantových agentur tuzemských i zahraničních a výzkumného záměru MŠMT. Klinika poskytuje komplexní nepřetržité zdravotnické služby pro děti a dorost ve věku 0-19 let se specializačním zaměřením na novorozenecký screening, dětskou endokrinologii, vrozenou poruchu metabolismu aminokyselin ? fenylketornurii a gastroenterologii. V provozu je 15 ambulancí (všeobecná, alergologie, endokrinologie, diabetologie, fenylketonurie, kojenecká, nefrologie, kardiologie, hematologie, hypertenze, revmatologie, neurologie, psychologie, obezitologie, dietologie).