velikost textu

Projekty pro rok 2021 - Přijaté nové projekty 2021

 
Strana: / 20
> >|
Počet projektů: 299
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
380421 
PřF 
A-SP 
Petrovic, Adél 

Tváří v tvář gentrifikaci: měnící se identity dělnických čtvrtí pražského vnitřního města
355821 
MFF 
B-FYZ 
Šašek, Stanislav 

Hořčíkové slitiny s vysokou teplotou vznícení
321621 
FF 
A-HN 
Vrba, Jakub 

Český, slovenský a německý komunistický tisk v meziválečném Československu: Stěžejní témata propagace KSČ
320521 
PřF 
B-BIO 
Kolcheva, Marharyta 

Role strukturních a farmakologických determinant GluN3A podjednotky v transportu a funkci GluN1/GluN3A podtypu NMDA receptoru
336821 
FF 
A-FGM 
Kalkusová, Tereza 

José María Arguedas a jeho myšlení o literatuře
383521 
PřF 
B-BIO 
Uceda Gomez, Guillermo 

Časoprostorové rozdíly v polinačních vztazích strdimila (Cynniris reichenowi): Cesta k pochopení základních ekologických a evolučních procesů
337021 
PřF 
B-BIO 
Kubalová, Monika 

Identifikace nových auxinem regulovaných genů zapojených do regulace růstu kořenů Arabidopsis thaliana
297421 
PedF 
A-TFP 
Skála, Tomáš 

Rytmicko-metrický poměr jako podstata lidské časovosti; Kritická filozofická teze aktuálního pojetí časovosti člověka z pohledu hudební a pohybové teorie
387321 
PřF 
B-BIO 
Keil, Jan 

Studium funkce fosforylace proteinu Spr0929 a jeho vazby na bakteriální DNA
337821 
MFF 
B-FYZ 
Kassayová, Miroslava 

Studium rekombinace deuterovaných iontů relevantních pro astrofyziku s elektrony
362221 
FaF 
Eissazadeh, Samira 

Vliv Carotuximabu na expresi a signalizaci endoglinu a hladiny solubilního endoglinu během jaterního poškození
58121 
FF 
A-FGM 
Sláma, Jakub 

Valence substantiv v angličtině v kognitivní perspektivě
264721 
FSV 
A-FGM 
Langer, Miroslav 

Sport, média, publikum a zpravodajské hodnoty
265521 
PřF 
A-SP 
Pileček, Radek 

Vliv prostorového kontextu na rozhodování voličů v českých parlamentních volbách
355021 
PřF 
B-BIO 
Poláková, Kateřina 

Ekologie sladkovodních anaerobních nálevníků (podtřída Scuticociliatia), kteří hostí metanogenní endosymbionty
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|