velikost textu

Projekty pro rok 2023 - Přijaté nové projekty 2023

 
Strana: / 21
> >|
Počet projektů: 311
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
198623 
2. LF 
Janoušková, Karolína 

Vliv mutací v genu CREBBP na metabolické nastavení buněk a jeho role v leukemogenezi a odpovědi na terapii
261923 
FSV 
A-SP 
Benešovská, Barbora 

(Re)konstrukce genderu, těla a sexuality v programech sexuální výchovy na českých školách
263323 
PřF 
B-CH 
Paulovčáková, Terézia 

Detailní analýza interakce proteinu LEDGF s nukleozomy pomocí FRET metod
94123 
FF 
A-HE 
Vašík, Miroslav 

Počátky studentských spolků na pražské univerzitě a technice v polovině 19. století
170223 
FaF 
B-CH 
Lapešová, Jana 

Využití supramolekulárních interakcí pro ovlivnění fotofyzikálních vlastností (aza)ftalocyaninů
308923 
FTVS 
Nápravník, Pavel 

Genetické prediktory kondičních schopností a herních postů hráčů fotbalu
30123 
FSV 
A-SP 
Collins, Jonathan 

Analýza smíšených metod online mobilizace krajní pravice během COVID-19
274123 
PřF 
B-BIO 
Málková, Petra 

Vliv inhibitoru FTO na chování a paměť v animálním modelu sporadické formy Alzheimerovy choroby
262823 
MFF 
A-INF 
Stenchlák, Štěpán 

Semi-automatizovaný návrh a správa verzatilních datových struktur
62223 
MFF 
B-FYZ 
Nikitin, Alexandr 

Faktory ovlivňující vnímání fyzikálních demonstračních pokusů studenty
243423 
1. LF 
Benáková, Štěpánka 

Epitranskriptomické regulace ve vzniku diabetu a diabetické kardiomyopatie: efekt léčby metforminem
207723 
MFF 
B-FYZ 
Střeleček, Jan 

Geometrická struktura kolektivních mnohočásticových systémů a její korespondence k řízení kvantových stavů
176123 
FSV 
A-HE 
Kukan, Ondřej 

• Anšlus 1938. Převrat na železnici a jeho dopady na společenské a ekonomické struktury v Rakousku jako případové studie k dějinám dopravy v kontextu nacistické expanze ve střední Evropě.
267923 
PřF 
B-BIO 
Roos Kulmann, Marcos Iuri 

Role variant Argonaute 2 proteinu ve fyziologii mysich vajicek
238023 
2. LF 
Amlerová, Zuzana 

Změny difúzních parametrů extracelulárního prostoru a úloha extracelulární matrix při traumatickém poranění mozečku a efekt enzymové modifikace na regeneraci tkáně
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|