velikost textu

Projekty pro rok 2020 - Přijaté nové projekty 2020

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 325
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1528120 
PřF 
B-BIO 
Thakur, Shefali 

Dynamické změny spekter mutací a topografie chromatinu v průběhu buněčné
464220 
PřF 
B-BIO 
Daňková, Klára 

Evoluce a udržování nepřesné mimeze u pestřenkovitých (Diptera, Syrphidae)
1172420 
PřF 
B-BIO 
Horáčková, Agáta 

Vývojová a evoluční analýza branchiomerie přední části hlavy obratlovců
552120 
MFF 
B-FYZ 
Dvořák, Jan 

Rezonanční srážky v nelokální teorii: konstrukce modelů a jejich použití na polyatomika
462420 
FF 
A-HN 
Laučíková, Rebeka 

Vplyv mocenských a kultúrnych zmien na trestnoprávny vývoj v Anglicku v priebehu 11. a 12. storočia
424920 
FF 
A-PP 
Šustová, Petra 

Sociální kognice u schizofrenie a autismu
962120 
PřF 
B-BIO 
Štolhoferová, Iveta 

Prostor očima hlodavců: preference, motorika a kognice
70120 
PřF 
B-BIO 
Rajmonová, Lenka 

Jak naložit s refugii biodiverzity v zemědělské krajině? Poučení z vývoje ptačích společenstev v opuštěných vojenských prostorech
76120 
FF 
A-HN 
Pacovský, Karel 

Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské: Analýza, edice a překlad vybraných latinských pramenů
410920 
FSV 
A-SP 
Tomášková, Vladimíra 

Potřeby osob s dětskou mozkovou obrnou v kontextu systému zdravotní a sociální péče ČR
96420 
FF 
A-SP 
Poskočilová, Lucie 

Sluchová zkušenost odsouzených v českých věznicích
168120 
FaF 
B-CH 
Horáček, Ondřej 

Analytická studie vlivu experimentálních podmínek na chirální separaci klastrových sloučenin boru
356120 
FSV 
A-EK 
Chorna, Olena 

Mají ženy prospěch z minimální mzdy?
1313420 
LF Pl 
Grajciarová, Martina 

Kvantitativní histologická studie karotid prasat a ovcí - využití pro hodnocení cévních graftů pro aortokoronární bypass
1098120 
LF Pl 
Malečková, Anna 

Šíření trhlin slezinou prasete – biomechanická a mikroskopická analýza v experimentu simulujícím tupé poranění parenchymatózních orgánů
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|