velikost textu

Projekty pro rok 2024 - Přijaté nové projekty 2024

 
Strana: / 20
> >|
Počet projektů: 289
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
36124 
MFF 
A-INF 
Mestek, Jakub 

Multi-agentní hledání cest v reálném prostředí
148324 
1. LF 
Litošová, Michaela 

Studium efektu disulfiramu a jeho metabolitu diethyldithiokarbamátu na reaktivaci latentního HIV-1
116424 
MFF 
B-FYZ 
Mekki, Rofaida Nihed 

Studium odstraňování cínu z různých substrátů nízkotlakým výbojovým plazmatem
118424 
1. LF 
Nováková, Anežka 

Patofyziologické faktory ovlivňující farmakokinetiku antimikrobiálních a protizánětlivých léčiv po inhalačním podání
50124 
2. LF 
Schlosserová, Klára 

Celogenomové sekvenování klinických izolátů enteroagregativních Escherichia coli O111 z České republiky, 2013-2022
189924 
PřF 
B-GEO 
Waldaufová, Eva 

Reprodukční strategie v epoše nejistoty: reprodukční plány českých žen a mužů
118024 
PřF 
B-BIO 
Kochoska, Hristina 

„Ekologie a diverzita rozsivek alpských ledovcových toků“
126324 
FaF 
B-FYZ 
Frigola Verhein, Noemi 

Za bližším poznáním interakcí mezi silikáty a léčivy v průběhu procesu jejich uvolňování do simulovaných médií
136024 
MFF 
B-FYZ 
Střihavková, Julie 

Dynamika magnetického uspořádání v altermagnetickém polovodiči MnTe
124124 
1. LF 
Šodek, Petr 

Hemodynamika orgánových podpor
104924 
MFF 
A-INF 
Gamba, Federica 

Přizpůsobení formalismu UMR (Uniform Meaning Representation) italickým/románským jazykům
18624 
FF 
A-FGM 
Gregor, Kamil 

Antoninus Liberalis, Sbírka proměn - odborný komentovaný překlad
146624 
FSV 
A-SP 
Vokřálová, Eliška 

Sociální konstrukce jistot a nejistot v paliativní péči: zdravotnické profese, pacienti a jejich blízcí
169024 
PřF 
A-HE 
Kubíčková, Jindra 

Sbírka Kunstkammer Rudolfa II. jako obraz raně novověkého vědění o přírodě
46224 
PřF 
B-GEO 
Čápová, Kateřina 

Sledování mikrobiální asimilace geogenního dusíku pomocí 15N aminocukrů
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|