velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Přijaté nové projekty 2017

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 344
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1460217 
PřF 
C-C4 
Poliakh, Ievgeniia 

Identifikace a kvantifikace kandidátních pro mozek specifických biomarkerů neurodegenerace v průběhu rozvoje Huntingtonovy choroby
446217 
PřF 
B-CH 
Henrichs, Verena 

Charakterizace mitochondriálního transportu pomocí in vitro rekonstituce
946417 
PřF 
B-BIO 
Vančurová, Lucie 

Fotobionti lišejníků na říčních štěrkových náplavech – symbióza na pomezí vody a souše
1304317 
PřF 
B-BIO 
Čertnerová, Dora 

Genetická struktura populací protistních mikroorganismů na modelovém taxonu Synura petersenii
20217 
PřF 
B-BIO 
Hejduková, Eva 

Mrazová tolerance rozsivek jako klíč k přežití v polárních oblastech: terénní a laboratorní studie
832217 
FF 
A-FGM 
Vaverová, Naďa 

Baltské mytologémy spojené s oním světem z komparativního hlediska (baltoslovanský rámec)
520317 
FF 
A-FGM 
Tollarová, Anna 

Rukopisný slovník litevštiny Františka Ladislava Čelakovského
1440217 
PřF 
B-CH 
Klouda, Jan 

Elektrochemická oxidace sterolů: Studium mechanismu a využití v elektroanalýze
1390217 
PřF 
B-CH 
Vosáhlová, Jana 

Vývoj elektrochemických senzorů na bázi borem dopovaného diamantu pro detekci fenolických látek
948417 
FF 
A-HN 
Smrž, Pavel 

Diplomatické a obchodní smlouvy Velikého Novgorodu a Pskova s Hanzou a řádem německých rytířů v Livonsku od konce 12. do začátku 16. století
824217 
PřF 
B-GEO 
Minařík, Robert 

Analýza dynamiky disturbance a obnovy lesní vegetace pomocí UAV multispektrální fotogrammetrie
862217 
PedF 
A-TFP 
Dědečková, Eva 

Kozmologická výchova Eugena Finka
1104217 
PF 
A-TFP 
Mazanec, Luboš 

Proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů na regulovaném trhu v České republice a vybraných zahraničních právních řádech (Německo, Rakousko, Polsko, Nizozemí, Lucembursko, Velká Británie, USA, Austrálie)
798217 
PF 
A-TFP 
Hrdlička, Lukáš 

Mezinárodní spolupráce při správě daní v kontextu práva Evropské unie a mezinárodního práva
544217 
PF 
A-TFP 
Tuláček, Michal 

Právní aspekty elektronizace správy daní
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|