velikost textu

Projekty pro rok 2018 - Přijaté nové projekty 2018

 
Strana: / 22
> >|
Počet projektů: 328
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
638218 
PedF 
A-PP 
Potužníková, Eva 

Měření přidané hodnoty ve vzdělávání
1868218 
FSV 
A-SP 
Němcová, Lucie 

Politické bezvládí a byrokratická autonomie: Správa velkých měst po rozpadu koalic
1324218 
FSV 
A-FGM 
Trunečka, Ondřej 

Čeští sportovní novináři a média očima českých sportovců
80218 
FSV 
A-TFP 
Drhlíková, Eva 

Lidská práva z pohledu migrace
1742218 
PřF 
A-PP 
Semchenko, Ayten Yesim 

Typy partnerských vztahů v transformující se společnosti
1398218 
PřF 
B-BIO 
Schwambergová, Dagmar 

Souvislost mezi reaktivitou imunitního systému a atraktivitou tělesné vůně a tváře
614218 
FF 
A-FGM 
Cvrčková, Anna 

Dana Kalvodová a její výzkum divadla v S´-čchuanu
1590218 
PřF 
B-BIO 
Musilová, Barbora 

Klasifikace pohlaví na základě lebky s ohledem na senescenční změny a tloušťku měkkých tkání obličeje: modelování dat za využití principů virtuální antropologie.
620218 
FF 
A-HN 
Gabrhelíková, Kateřina 

Ella Böhlendorf. Příspěvek k podobě každodenního života německých kolonistů v jižní částí Chile ve druhé polovině 19. století.
38318 
FF 
A-HN 
Šmigol, Ondřej 

Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě
230218 
FSV 
A-SP 
Kuľková, Miroslava 

Podmínky a mechanismy regionální pacifikace: případ Balkánu
1426218 
PřF 
B-BIO 
Klebanovych, Anastasiya 

Úloha PAK1 a PAK2 kináz v regulaci organizace mikrotubulů při aktivaci žírných buněk
1586218 
1. LF 
B-BIO 
Renešová, Nicol 

Reoxygenace ischemické kostní dřeně jako model reperfuzního tkáňového poškození
580218 
1. LF 
Hollý, Petr 

Klinické projevy a neurofyziologické podklady esenciálního a dystonického třesu hlavy
1834218 
3. LF 
Bezděková, Dagmar 

Vliv tau reaktivních protilátek z lidské plazmy na buněčný model tauopatie
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|