velikost textu

Projekty pro rok 2017 - Přijaté nové projekty 2017

 
Strana: / 23
> >|
Počet projektů: 340
▼▲Kód 
▼▲Fakulta 
▼▲Sekce 
▼▲Řešitel 

▼▲Název
1530217 
MFF 
B-FYZ 
Preisler, Dalibor 

Optimalizace složení a termomechanického zpracování metastabilních slitin titanu pro bioaplikace
1524217 
MFF 
A-INF 
Kadleček, Petr 

Pokročilá simulace anatomicky věrohodného modelu obličeje
406317 
PřF 
B-BIO 
Baloghová, Nikol 

Role SCF-FBXO28 ubiquitin ligázy v buněčné migraci
36317 
1. LF 
C-C3 
Junková, Kristýna 

Vliv diety s vysokým obsahem tuků na metabolické parametry a profily genové exprese u potkanů
1494217 
PřF 
A-PP 
Hůla, Martin 

Estetické vnímání květů člověkem – odlišnosti v hodnocení krásy živých květin a jejich fotografií
812217 
2. LF 
C-C4 
Plch, Johana 

Epigeneticky podmíněná chemorezistence nádorových buněk
668217 
1. LF 
C-C1 
Koucký, Vladimír 

Prognostický význam dendritických buněk infiltrujících karcinomy hlavy a krku v závislosti na etiologii
1472217 
PřF 
B-GEO 
Kryl, Jakub 

Retence mikrostruktur v polyfázové deformaci na příkladu Krušných hor
1188217 
PřF 
B-GEO 
Flašarová, Kristýna 

Rekonstrukce paleoenvironmentálních změn v pozdním pleistocénu pomocí multiproxy záznamu ze sprašových sérií
1192217 
PřF 
B-BIO 
Slámová, Tereza 

Fylegenetické vztahy a evoluce evropských linií hlaváčů (Gobiidae, Perciformes)
536217 
PřF 
B-BIO 
Pinkas, Dominik 

Antibiotikum surfaktin - mechanizmy účinku a rezistence
1030217 
PřF 
B-BIO 
Kyclerová, Hana 

Regulace editace RNA ionotropních glutamátových receptorů v suprachiasmatickém jádře potkana
1210217 
PřF 
B-BIO 
Pačesová, Dominika 

Srovnání vlivu dlouhodobého podávání morfinu nebo metadonu matkám potkana na vývoj cirkadiánního systému mláděte
1180217 
PřF 
B-BIO 
Spišská, Veronika 

Vliv aktivace imunitního systému v prenatálním období na vývoj a funkci cirkadiánního systému potkana
486417 
PřF 
B-BIO 
Pavlíková, Magdaléna 

Charakterizace orálního mikrobiomu parodontálně zdravých osob
Počet záznamů na stránce: 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200
  > >|