velikost textu

 • Nápověda k webovým aplikacím Obsah
 • Stipendia - nejčastější dotazy (FAQ)

  1. Jak postupovat při podání žádosti o ubytovací stipendium?
  2. Rozdíl mezi ubytovacím stipendiem sociálním a ubytovacím stipendiem běžným?
  1. Jak postupovat při podání žádosti o sociální stipendium?
  2. Další informace o sociálním stipendiu?
  1. Problémy s přihlášením
  A. Jak postupovat při podání žádosti o ubytovací stipendium?
  1. Jde-li o Váš první vstup do aplikace, prostudujte informace o centrální autentizační službě UK na této adrese,
  2. Do systému se přihlásíte pomocí volby menu Přihlášení,
  3. Po přihlášení vyberte modul Ubytovací stipendia,
  4. Máte možnost podat žádost o jedno ze dvou základních typů ubytovacích stipendií: ubytovací stipendium nebo ubytovací stupendium ve zvýšené výměře různých kategorií,
  5. V sekci „Žádosti o stipendium“ zvolte možnost „Podat novou žádost“,
  6. Poté zvolíte typ stipendia (ubytovací nebo ubytovací ve zvýšené výměře + vhodná kategorie). Poté použijte tlačítko „Odeslat žádost ke kontrole před podáním“,
  7. Aplikace Vám ještě nabídne vložené údaje ke kontrole a bude Vám sděleno, zda aktuálně splňujete alespoň základní studijní podmínky nutné pro event. přiznání stipendia. Teprve po odkliknutí "Podat žádost" na této stránce je žádost o stipendium podána,
  8. Pokud žádáte o ubytovací stipendium ve zvýšené výměře, je třeba zároveň zaslat odpovídající písemnosti (potvrzení), kterými podložíte nárok na daný typ stipendia.
  B. Rozdíl mezi ubytovacím stipendiem a ubytovacím stipendiem ve zvýšené výměře?

  Viz všeobecné informace o stipendiích na stránkách UK.

  C. Jak postupovat při podání žádosti o sociální stipendium?
  1. Jde-li o Váš první vstup do aplikace, prostudujte informace o centrální autentizační službě UK na této adrese,
  2. Do systému se přihlásíte pomocí volby menu Přihlášení,
  3. Po přihlášení vyberte modul Sociální stipendia,
  4. V sekci „Žádosti o stipendium“ zvolte možnost „Podat novou žádost“,
  5. Dále použijte tlačítko „Odeslat žádost ke kontrole před podáním“,
  6. Aplikace Vám ještě nabídne vložené údaje ke kontrole a bude Vám sděleno, zda aktuálně splňujete alespoň základní studijní podmínky nutné pro event. přiznání stipendia. Teprve po odkliknutí "Podat žádost" na této stránce je žádost o stipendium podána,
  7. Zároveň s podáním žádosti je třeba zaslat odpovídající písemnosti (potvrzení), kterými podložíte nárok na daný typ stipendia.
  D. Další informace o sociálním stipendiu?

  Viz všeobecné informace o stipendiích na stránkách UK.

  E. Problémy s přihlášením

  Při problémech s přihlášením postupujte podle informací, které jsou k dispozici na této adrese.