velikost textu

Informace o fondu

Název fondu
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Uloženo v archivu
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Místo vzniku fondu
Praha 
Časový rozsah
1882–2011 
Metráž
274,98 bm zpracováno (z toho 51,13 bm inventarizováno), 307,62 bm nezpracováno 
Přístupnost
Částečně přístupný 
Původce fondu
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 
Tematický popis
Fond obsahuje písemnosti vzniklé z činnosti právnické fakulty české KFU a UK, především protokoly schůzí profesorského sboru, personálie zaměstnanců a studentů fakulty, nadace, úřední korespondenci, kvalifikační práce a děkanátní spisy.