velikost textu

Archivní citace

Archiv Univerzity Karlovy, fond Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, část fondu Farmaceutické studium (Protokoly farmaceutických zkoušek české Karlo-Ferdinandovy univerzity a Univerzity Karlovy), inventární číslo 1, Protokol o prvních přísných zkouškách farmaceutických na FF (starý studijní a zkušební řád), strana 200