velikost textu

Archivní citace

Archiv Univerzity Karlovy, fond Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze, signatura 1//8, Kniha zkušebních protokolů sv. I, 1.SZK, strana 51