velikost textu

Archivní citace

Archiv Univerzity Karlovy, fond Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze, signatura 1//12, Kniha zkušebních protokolů sv. I, 2.SZK, strana 351