velikost textu

Tělesná výchova a sport

Studijní program

Kód studijního programu B7401
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTělesná výchova a sport
AngličtinaPhysical Education and Sport
LatinaRes gymnica atque ludicrae corporis exercitationes

Rady

Garant studijního programu Tělesná výchova a sport (B; B7401; 3 roky; FTVS; cs; P,K)Rada garantů Tělesná výchova a sport (B; B7401; 3 roky; FTVS; cs; P,K)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován vyučován Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Studijní obory

Kód Název Doba studia Forma studia Varianta studia
7401R022 Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
6208R050 Management tělesné výchovy a sportu 3 roky prezenční jednooborový
7507R101 Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání 3 roky prezenční dvouoborový
7401R005 Tělesná výchova a sport 3 roky prezenční dvouoborový
7401R005 Tělesná výchova a sport 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7401R019 Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový
7507R043 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 3 roky prezenční dvouoborový
7401R007 Vojenská tělovýchova 3 roky prezenční, kombinovaná jednooborový